Dato og pris

Dato/date:

7.-10. March, 2024,  Gitte Virkmann Larsen facilitator, Malling, Denmark
Workshoppen finder sted på dansk.
Hver Womb Surround Process Workshop kan tages separat.

Pris/prices:
Ved Gitte Virkmann Larsen og en assistent:

Pris:  3.800 Kr.  ved “early-bird” betaling senest 6 uger før kursus start.
          4.200 Kr. ved senere tilmelding og fuld betaling senere end 6 uger før kursus start. 

Depositum:
1.000 Kr.  betales ved tilmelding og refunderes ikke ved deltagerens senere framelding. Restbeløbet betales 3 uger før workshoppen. Hvis minimums deltagerantallet ikke er opnået 3 uger før kursus start refunderes depositum.